Kundiman – Silent Sanctuary

Naniniwala parin ako sa pag-ibig na tapat.

Sa pag-ibig na hindi nawawala.

Naniniwala ako na makakakilala ako ng isang tao na magpapatunay sakin nahanggang dulo, tayo.”

:)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *